Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.promedyk.eu prowadzony jest przez F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski
P.W. Promedyk ul. Kielecka 76, 26-600 Radom, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Radom,

NIP 948-202-32-56, REGON 670061646

e-mail biuro-promedyk@wp.pl, nr telefonu (48) 331-50-93.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.promedyk.eu, są przetwarzane przez F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski P.W. Promedyk ul. Kielecka 76, 26-600 Radom.
  Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie https://promedyk.eu, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.promedyk.eu  są wyrażone w złotych polskich  i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www. www.promedyk.eu są wiążące wyłącznie w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. www.promedyk.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. W przypadku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy towarze jest ceną promocyjną.
 5. Zmiany cen wynikające z błędów systemu mogą być skorygowane przez firmę P.W. Promedyk

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.promedyk.eu.
 2. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 4. W przypadku chęci odbioru osobistego w naszym zakładzie w Radomiu, złożenie zamówienia poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Dokument sprzedaży zostaje wystawiony w dniu odebrania towaru.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.promedyk.eu dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera Inpost.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 1. W niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez www.promedyk.eu. W tym celu zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia.
 2. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym www.promedyk.eu.
 3. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z P.W Promedyk pod nr tel. (48) 331-50-93 oraz przedstawić informacje, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany. Od chwili wysłania towaru Klient nie może anulować zamówienia.
 4. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny. W przypadku jego braku prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia.
 5. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych.
 6. W przypadku braków na magazynie, towary wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 7. Zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  • Przed wydaniem towaru Klientowi: przelew na rachunek bankowy P.W. Promedyk
 2. W momencie odbioru towaru:
  • Gotówką do rąk listonosza, w przypadku dostawy towarów za pobraniem pocztowym.
  • Gotówką do rąk kuriera firmy Inpost.
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy: F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski P.W. Promedyk w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.

Zwrot towaru

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia. Termin płynie od daty odebrania przesyłki do daty złożenia oświadczenia przy czym jako złożenie oświadczenia rozumie się datę jego nadania a nie dzień odebrania przez www.promedyk.eu.
 2. Oświadczenie można złożyć dowolnym sposobem np. list polecony, fax, poczta elektroniczna.
 3. Odstąpieniem od umowy jest odesłanie rzeczy w stanie niezmienionym, chyba  że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Po otrzymaniu przesyłki ze zwróconym towarem P.W. Promedyk. dokona niezwłocznego zwrotu  środków, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 10 dni sklep nie pokrywa kosztów przesłania towaru od kupującego do naszej siedziby.
 6. Jeżeli przesyłka ze zwróconym towarem zostanie nadana za pobraniem to kwota pobrania zostanie odliczona od wartości przelanej na konto klienta kwoty.
Reklamacja
 1. Każdorazowo gdy towar jest niezgodny z umową klientowi przysługuje prawo do reklamacji przy czym klient jest zobowiązany opisać na czym polega niezgodność. Opis niezgodności prosimy kierować drogą elektroniczną na biuro-promedyk@wp.pl  lub listownie na adres siedziby firmy.
 2. Wszystkie towary oferowane w www.promedyk.eu  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku reklamacji towar należy odesłać na adres: F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski P.W. Promedyk  ul. Kielecka 76, 26-600 Radom
 4. Nie przyjmujemy zwrotów reklamowanego obuwia na nasz koszt.
 5. Do reklamacji sklep ustosunkuje się w terminie 14 dni liczonym od daty odebrania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 6. W przypadku zamówienia niewłaściwego rozmiaru obuwia zapewniamy możliwość wymiany na właściwy rozmiar, przy czym koszty transportu ponosi kupujący.
 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

W przypadku podejrzeń klienta, że elektroniczny mechanizm składania zamówień (czytaj formularz zamówień) błędnie oblicza wartość zamówienia lub w inny sposób różni się z zapisami regulaminu ma prawo do reklamacji przy czym jest zobowiązany do opisania na czym polega błąd. Poprzez błąd w obliczeniu wartości zamówienia rozumie się przede wszystkim zawyżone ceny towarów i kosztów wysyłki w stosunku do tych, które prezentowane są na kartach poszczególnych produktów. 

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.promedyk.eu  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.promedyk.eu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody P.W Promedyk.
 3. www.promedyk.eu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.